Müügitingimused

Furamo OÜ e-poe müügitingimused

1. Üldtingimused

1.1   Furamo OÜ (edaspidi müüja) e-poe müügitingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja), kes kasutavad furamo.ee veebiaadressil asuvat e-poodi, tellivad sealt kaupa, sealhulgas sõlmides kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).

1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.3 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad furamo.ee e-poest kaupade ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

1.4 Müüjal on õigus teha tingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse veebilehel furamo.ee.

2. Hinnad ja kauba eest tasumine

2.1 Kõik furamo.ee e-poes kuvatud hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

2.2 Müüjal on õigus teha hindades muudatusi, mis kajastatakse furamo.ee e-poes.

2.3 Lõpumüügi hinnad kehtivad kuni lõpumüügi hinnaga märgitud kaupu jätkub.

2.4 Kauba eest tasutakse pangaülekandega, järelmaksuga või kinkekaardi alusel.

2.5 Hinnad ei sisalda transpordi maksumust.

3. Tellimuse vormistamine ja selle eest tasumine

3.1 Kaubad, mida soovitakse osta, tuleb lisada ostukorvi.

3.2 Kassa lehel tuleb kajastada täpsed arvelduse ja vajadusel lisainfo andmed, sest esitatud informatsiooni õigsusest ja piisavusest sõltub valitud kaupade kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine; samuti hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.3 Tellimus vormistatakse pärast:

3.3.1 selle eest tasumist furamo.ee e-poes väljatoodud pankade pangalinkide või kinkekaardi kasutamise kaudu, või 

3.3.2 järelmaksu lepingu vormistamist.

3.4 Pärast kaupade eest tasumist pangaülekandega tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.

3.5 Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole või pärast järelmaksu lepingu sõlmist.

3.6 Furamo.ee e-poes tehtud tellimusi käsitletakse tööpäeviti 9.00−17.00.

3.7 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kohaletoimetamise kulud) üldjuhul kolme tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib tagastus aega võtta kuni seitse tööpäeva.

3.8 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest. 

3.9 Müüjal on õigus müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on furamo.ee e-poes pakutava kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema kehtestatud allahindlusega, ning müüja ei ole kaupa ostjale veel müügilepingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda nelja tööpäeva jooksul alates sellise vigase hinnaga sõlmitud tehingu teada saamisest, esitades ostjale vastavasisulise teatise. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama ostjale kauba eest tasutud hinna ja transpordikulu.

4. Transport ja kohaletoimetamine

4.1 Ostjal on võimalus tellida kauba transport furamo.ee e-poe vahendusel või ise kaubale järele minna.

4.2 Müüja ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja, seetõttu kauba tagastamisel transpordi maksumust ei hüvitata.

4.3 Transpordi maksumus, mis kuvatakse ostukorvis, on antud kohaletoimetamiseks Eesti Vabariigi territooriumi piires. Väljapoole Eesti Vabariiki kaupade saatmine toimub eraldi päringu ja kokkuleppe alusel.

4.4 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteeritakse tellimus ning antakse see kohaletoimetamiseks üle müüja logistikapartnerile, kui ostja on tellinud transporditeenuse e-poe vahendusel.

4.5 Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel sisestada aadress ning kontaktnumber.

4.6 Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, ja kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja kauba üleandmisel logistikapartnerile ei saanud mõjutada ega ette näha.

4.7 Laokaupade soovitud koguse olemasolul on tarne Eesti Vabariigi piires 3-7 tööpäeva ning tellimuskaupadele  30-60 päeva.

4.8 Kui müüja on veebilehel furamo.ee või tellimuse kinnituses teavitanud ostjat tarne pikenemisest ja 60 kalendripäeva ületavast tähtajast, kohaldub uus müüja poolt avaldatud tähtaeg.

4.9 Kauba kohaletoimetamine tähendab kauba toimetatamist märgitud aadressile sissepääsuni või lähimasse transpordisõidukiga ligipääsetavasse kohta.

5. Kauba vastuvõtmine

5.1 Enne kauba transpordivahendilt mahalaadimist (või selle ajal) ja saatedokumentide allkirjastamist tuleb hilisemate pretensioonide vältimiseks või vähendamiseks kauba pakendi korrasolekut visuaalselt hinnata. Kui kauba pakendil on silmaga nähtavaid vigastusi, võib kauba vastuvõtmisest keelduda.

5.2 Juhul kui  kauba vastuvõtmisel avastatakse vigastusi, tuleb võimalusel juba enne kauba mahalaadimist teha pildid ja kirjuta loetavalt transpordi saatelehele (CMR) kirjeldus vigastuste kohta.

6. Taganemisõigus

6.1 Pärast kauba kättesaamist on ostjal õigus sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul. 

6.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab veebilehelt furamo.ee ning saata see e-posti aadressile info@furamo.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.6 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.7 Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või tõendama, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.8 Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt müügilepingu alusel saadud tasud.

6.9 Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on müügilepingu esemeks oleva asja tagasi saanud.

7. Vääramatu jõud

7.1 Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, kauba kohaletoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2 Müüjal on õigus kasutada ostja elu- või asukoha aadressi reklaami- ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

8.3 Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik müügilepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui ostja on selle jaoks andnud veebilehel furamo.ee eraldi nõusoleku.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1 Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

9.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul müüja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad müüja ja ostja omavahel kokku. Parandamise kulud katab müüja või antud kaubale garantiiremonti pakkuv ettevõte.

9.4 Müüja ei vastuta ostja süül toode tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

9.5 Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@furamo.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.6 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.7 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.8 Ostjal on õigus nõuda müüjalt kauba ostuhinna alandamist või müügilepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või ostjale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

9.9 Kui müüja on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks tuleb pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Ostukorv
Scroll to Top