GraboSANi pinnatöötluse tehnoloogia pärsib kahjulike bakterite kasvu, vähendades seeläbi vigastuste tekkimisel infektsioonide riski.

https://ads.google.com/aw/overview?ocid=145691437&__c=2174315013&authuser=0&__u=5926991733