Grabo põrandakatted sisaldavad bioloogiliselt inertset plastifikaatorit, mida saab kasutada ka tundlikes piirkondades, nagu meditsiiniseadmed ja laste mänguasjad. Tänu keskkonnasõbralikele preparaatidele on nendes toodetes madalad lenduvad orgaanilised ühendid, mistõttu need ei mõjuta ebasoodsalt siseõhu kvaliteeti.

https://ads.google.com/aw/overview?ocid=145691437&__c=2174315013&authuser=0&__u=5926991733